Izenetik izanera, gogoa zubi.

Horbel. Gizarte Ekimeneko Kooperatiba.

Nondik norakoak

Enpresaren historia, labur

Horbel Gizarte-ekimeneko kooperatiba izanik, hobeto egokitzen zaie, batetik, egungo gizarte- eta lan-testuinguruari, eta bestetik, bere jarduerei dagozkien lan-esparruei; izan ere, eremu horietan kooperatibaren muinak hobeto erantzuten die bere bazkideen itxaropen eta interesei.

Hasiera batean sortu zutenek konpromisoa hartuta zuten gizartearen eta komunitatearen esparruarekin eta, bereziki, animazio soziokulturalarekin eta astialdiko hezkuntzarekin. Gaur egun osatzen dutenak diziplina anitzeko profesionalek dira, beren filosofia eta lan egiteko moduagatik, ikasketa mailan izandako prestakuntza osagarriengatik eta hainbat lan-eremutan jaso eta batu duten esperientziarengatik, besteak beste: animazio soziokulturala, aisiaren eta astialdiaren pedagogia, euskararen sustapena, komunikazioa eta harreman publikoak, psikologia, gizarte-hezkuntza, etab.

Gure baloreak

Erantzunkizun soziala

Konpromisoa (gizartearekin eta pertsonekin: langileekin, bezeroekin, erabiltzaileekin), zintzotasuna, gardentasuna…

Balio etiko unibertsalak

Errespetua, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bizikidetza…

Mugimendu kooperatiboa

Erantzunkizuna (irabazi asmorik gabekoa izanda, jarduerek sortutako etekin ekonomikoak helburuan eta xedean berriz inbertitzen baitira)

Kaixo.

Gurekin lana egin nahi duzu?

Guk lana egiten dugun alorren batean ikasketak badituzu edo jakintzak badituzu bidali zure kurrikuluma.

Horbel Kooperatibaren edo webgune honen inguruko zalantzarik baduzu idatz iezaguzu.

Gizarte Ekimeneko Kooperatiba

Balioen garrantzia

Horbel gizarte-ekimeneko kooperatiba izanik, bere balioak bat datoz  mugimendu kooperatiboaren antolakuntza-oinarriekin: lankidetza, erantzukizuna, berdintasuna, solidaritatea…

Gainera, komunitatearen garapenean parte-hartzen dugun heinean, bat egiten dugu erantzukizun sozialarekin, balio etiko unibertsalekin eta gure kode etiko profesionalak dituen balioekin: konpromisoa (gizartearekin eta pertsonekin: langileekin, bezeroekin, erabiltzaileekin), zintzotasuna, gardentasuna, errespetua, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bizikidetza, tolerantzia, erantzukizuna (irabazi asmorik gabekoa denez, bere jarduerek sortutako etekin ekonomikoak berriz inbertitzen dira helburuetan eta xedean, diru publikoaren erabilera arduratsua eginez).

Gure helburua merezimenduak lortzea ez bada ere, gure jardunaren kudeaketa Premie sisteman oinarritzen da; hala, enpresa txiki eta ertainen kudeaketa hobetzeko programa honek gure emaitzak hobetzea ahalbidetzen digu.

Pertsonak

Horbelek erabiltzen duen kudeaketa-eredua pertsonetan oinarritzen da. Bere giza kapitala da eredu horren aktibo eta balio nagusia. Hasiera-hasieratik lan egiteko modu horrek bideratu du kooperatiba honen garapena, lan-taldean honako gaitasun hauek bereizgarri dituzten pertsonak txertatuz:

  • Erakundearekiko eta erakundearen konpromisoa eta konfiantza.
  • Talde-lana.
  • Parte-hartzea.
  • Etengabeko hobekuntza.

Berrikuntza: Plan estrategikoa, Berdintasun plana, Euskara plana.

Gure helburuak lortzeko, Horbelen plan estrategikoa, gizon eta emakumeen arteko berdintasun-plana eta euskara-plana berritzen ditugu, bi urtean behin.