Gure zerbitzuak eta kudeatzen ditugun programak

Hasiera batean Horbel sortu zutenek konpromisoa hartuta zuten gizartearen eta komunitatearen esparruarekin eta, bereziki, animazio soziokulturalarekin eta astialdiko hezkuntzarekin. Gaur egun kooperatiba osatzen dugunok diziplina anitzeko profesionalak gara, gure filosofia eta lan egiteko moduagatik, ikasketa mailan izandako prestakuntza osagarriengatik eta hainbat lan-eremutan jaso eta batu dugun esperientziarengatik, besteak beste: animazio soziokulturala, aisiaren eta astialdiaren pedagogia, euskararen sustapena, komunikazioa eta harreman publikoak, psikologia, gizarte-hezkuntza, etab..

Horiek horrela, hiru lan-ildo nagusi ditugu: